Patstāvīga dzīve
Noderīga informācija
jauniešiem pēc
alternatīvās
aprūpes

Ja ir sanācis tā, ka ar Taviem ienākumiem nepietiek ikmēneša maksājumu veikšanai, kā arī nevari iegādāties pārtiku, Tev ir iespēja vērsties sociālajā dienestā pēc palīdzības.

Ja ir sanācis tā, ka ar Taviem ienākumiem nepietiek ikmēneša maksājumu veikšanai, kā arī nevari iegādāties pārtiku, Tev ir iespēja vērsties sociālajā dienestā pēc palīdzības.

 

Vēršoties pēc palīdzības svarīgi atcerēties, ka arī Tev pašam aktīvi jārisina situācija. Tavs pienākums ir uzrādīt savus ienākumus, aktīvi meklēt darbu, uzrādīt sociālajā dienestā pieprasītos dokumentus.

Iespējamo pabalstu veidi


Pašvaldības sociālais dienests katrā situācijā izvērtē personas (ģimenes) materiālo situāciju un lemj par pabalstu piešķiršanu.

Ja esi trūcīga persona (ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus mēnesī), vari saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI ) līmeņa nodrošināšanai.

Citu pabalstu mēķis ir pamatvajadzību nodrošināšana, ja pašvaldība tādus noteikusi saistošajos noteikumos, piemēram, veselības aprūpei, bērna izglītībai.

Ja notikusi stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami apstākļi (ugunsgrēks vai plūdi), vai arī, ja cilvēks palicis bez mājokļa, iespējams saņemt vienreizēju pabalstu bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Maznodrošinātas personas var saņemt dzīvokļa pabalstus, ja pašvaldība to noteikusi savos saistošajos noteikumos. Šādu pabalstu piešķiršanu pašvaldība katrā gadījumā izvērtē atsevišķi un tos piešķir telpu īrei, komunālajiem maksājumiem vai malkai.

Karjeras konsultācijas un informatīvos materiālus apskatīt un interaktīvo spēli “Es un mana karjera” izspēlēt var Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv

Darbs ir nozīmīgs, lai mēs varētu pilnvērtīgi dzīvot, veidot savu personisko un profesionālo izaugsmi, kā arī nopelnīt iztikas līdzekļus.

Darba meklēšana ir nopietns darbs, kas prasa milzīgu laika un enerģijas patēriņu. Meklējot darbu, ir svarīgi, pirmkārt, lai Tu būtu maksimāli informēts par brīvajām darba vietām Tev interesējošās profesionālās darbības jomās, otrkārt, lai maksimāli daudz darba devēji Tev interesējošās profesionālās darbības jomās būtu informēti par Tevi kā darba meklētāju.

 

 

Ir daudz dažādu darba meklēšanas ceļu un katrs no tiem īstajā vietā un īstajā laikā var izrādīties Tev piemērotākais. Jo vairāk laika un enerģijas veltīsi darba meklēšanai, jo lielāka ir iespēja, ka agrāk vai vēlāk

atradīsi tieši to darbu, kuru vēlējies.