Patstāvīga dzīve
Noderīga informācija
jauniešiem pēc
alternatīvās
aprūpes

Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” īsteno projektu „Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” (2012.EEZ/DAP/MAC/201) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

 

 

"Robinsons Kruzo" noslēguma pasākums

4. augustā “SOS bērnu ciemati” birojā notika projekta “Robinsons Kruzo” jauniešu patstāvīgas dzīves nometnes noslēguma prezentācija . Tajā klātesošie tika iepazīstināti ar nometnes norisi, tajā ietvertajiem pasākumiem un aktivitātēm, kā arī bija iespējams dzirdēt nometnes dalībnieku viedokli par pieredzēto. Prezentācijā piedalījās 2 jaunieši, kuri bija piedalījušies nometnē, aprūpes iestāžu darbinieki, nodarbību vadītāji, projekta organizatori un finansētāja Rīgas domes pārstāvji – Sandra Rancāne, Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar bērniem galvenā eksperte, un Kaspars Jasinkēvičs, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktors.

Prezentāciju atklāja projektu vadītāja Linda Zīverte, iepazīstinot klātesošos ar līdzšinējo projekta norisi un tā sasaisti ar iepriekšējiem projektiem. Tāpat Linda iezīmēja jauniešu līdzdalības nozīmi un veidu, kādā tā tika īstenota šajā projektā.

 

 

 

 

Tālāk vārds tika dots nodarbību vadītājām un vadītājiem, kuri reflektēja par vadītajām nodarbībām, cik sekmīgi tas izdevies un ko gribētu uzlabot. Pirmā savu nodarbību aprakstīja Līga Cipruse. Šajā nodarbībā pusaudži saņēma ieteikumus par stilu un etiķeti, kā arī par to, cik būtiska darba dzīvē var būt tieši neverbālā komunikācija.

Informējot par nodarbības gaitu, L. Cipruse uzsvēra, ka pusaudži bijuši ieinteresēti, taču turpmākās nodarbību reizēs būtu būtiski sadalīt dalībniekus pa interešu grupām.

Ar nākamas nodarbības norisi iepazīstināja Artūrs Pokšāns, viens no diviem jauniešiem, kuri piedalījās nometnes organizēšanā un īstenošanā, lai nodrošinātu jauniešu balss pārstāvniecību projektā. Stāstot par paveikto, A. Pokšāns minēja, ka aktivitāte, kura sevī ietvēra filmas noskatīšanos un tai sekojošu diskusiju, izvērtās veiksmīga, it īpaši uzsverot sarunas, kuras veidojās pēc nodarbības beigām. Tajās tika pārrunātas dažādas tēmas, kuras atspoguļoja nometnes dalībnieku plašo vecuma diapazonu – no sarunām par apcelšanu un to, kā ar to cīnīties, līdz padomiem attiecībā uz pareizās mācību iestādes izvēli.

Ieskatu otrās dienas aktivitātēs, kuras sevī ietvēra savu resursu apzināšanos, sniedza Inese Paiča. Speciāliste atzina, ka šī diena pusaudžiem bijusi grūta, taču norādīja, ka pēc nodarbībām pusaudži tomēr nākuši klāt un pateikušies.

 

Lizete Puga savukārt vadīja nodarbību, kurā pusaudži tika iepazīstināti ar veselīgas ēšanas pamatprincipiem un kopā ar speciālisti pusaudžiem gatavoja smūtijus, tādējādi padarot šo nodarbību aktīvāku un interesantāku. Arī klātesošie pusaudži vēlāk norādīja, ka tieši iespēja pašiem darboties viņiem patikusi vislabāk un par to gatavošanu bija visvairāk atmiņu.

Visbeidzot, Roberts Līcis no piedzīvojumu organizācijas “Lūzumpunkts”, pastāstīja par trešās dienas noslēdzošo aktivitāti, kur pēc fizisku aktivitāšu veikšanas, pusaudži kopā ar vadītājiem devās pārgājienā uz jūru un pēc jūras sasniegšanas tika sadalīti grupās pa trim un instruēti paši atrast ceļu atpakaļ uz nometnes bāzes vietu. R. Līcis uzsvēra, ka viņa pieredzē pusaudži, kaut arī  virspusēji raupji, tomēr ir ļoti gādīgi, rūpējas viens par otru un spēj paveikt ļoti daudz, pat ja iesākumā pat pašiem par to trūkst pārliecības.

Tā kā projekta koordinatore Līga Bērziņa bija klāt visās projekta īstenošanas fāzēs no pusaudžu aicināšanas uz nometni līdz pat nometnes pēdējai dienai, L. Bērziņa sniedza vispārēju pārskatu par nometnes norises gaitu, ar to saistītajiem izaicinājumiem un sasniegumiem. Kā norādīja speciāliste, kaut arī pusaudžus sākotnēji bijis grūti piesaistīt nometnei, pēc nometnes tie bijuši “kā pilnīgi citi pusaudži”, daudz saliedētāki, laipnāki un atbrīvotāki.

 

 

To, ka nometne palīdzējusi gan iegūt jaunus draugus, gan audzēt pašapziņu, gan iegūt jaunas prasmes, atzina arī 2 no pusaudžiem, kuri bija piedalījušies nometnē. Katrs no pusaudžiem pa kārtai stāstīja par savu pieredzi nometnē, vienlaikus gan parādot jauniešu perspektīvu, gan arī sniedzot būtisku kritiku un ierosinājumus. Tas vēlreiz pierādīja nepieciešamību ņemt vērā jauniešu pašu balsi ar viņiem saistītu pasākumu un aktivitāšu plānošanā un īstenošanā.

Prezentācijas noslēgumā vārds tika dots aprūpes iestāžu darbiniekiem, kuri reflektēja par to, ko pusaudži, atgriežoties no nometnes, stāstījuši par piedzīvoto, tādējādi, vienlaikus prezentējot vēl plašāku pusaudžu viedokļu klāstu, nekā iespējams gūt no diviem klātesošajiem, un sniedzot savu, nozares profesionāļu, vērtējumu par notikušo pasākumu.

 

Informāciju sagatavoja Artūrs Pokšāns.

 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta

departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Aicinām uz vasaras nometni jauniešus no ārpusģimenes aprūpes!

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija īsteno projektu “Robinsons Kruzo”, kura mērķis ir stiprināt jauniešus no ārpusģimenes aprūpes (jaunieši, kuri dzīvo aprūpes institūcijā, audžuģimenē vai aizbildnībā), kuri tuvojas pilngadībai un uzsāks patstāvīgu dzīvi. Viena no galvenajām projekta aktivitātēm ir četru dienu vasaras nometne mērķa grupas jauniešiem. Šāda veida nometne jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes Latvijā tiek organizēta pirmo reizi. Dalībai projektā var pieteikties ārpusģimenes aprūpē esošie Rīgas pašvaldības jaunieši un tas tiek īstenots, pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansējumam.

 

Projekts tapis kā turpinājums SOS bērnu ciematu asociācijas 2013.-2015.gadā īstenotajam projektam “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē”, kas radīja pārliecību par nepieciešamību turpināt darbu ārpusģimenes aprūpē esošo jauniešu interešu pārstāvniecībai, jo īpaši saistībā ar atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanā.

 

Patstāvīgas dzīves uzsākšana jauniešiem ir īpašs dzīves posms, kas saistīts ar straujām pārmaiņām dažādās jomās – dzīvesvieta, nodarbošanās, ienākumi, sociālo kontaktu tīkls u.c.. Lai jaunietis sekmīgi uzsāktu patstāvīgu dzīvi, nozīmīgi ir gan jaunieša pašā rīcībā esošie resursi - sociālās prasmes, emocionālais briedums, rīcībā esošā informācija, gan arī vide, kas nodrošina atbalstu jaunietim šajā dzīves posmā. Taču nereti jaunietis, izejot “lielajā dzīvē”, patiesībā sajūtas kā no laivas izmests, kā nonācis uz neapdzīvotas salas, kur tagad pavisam svešā vidē par savu izdzīvošanu nākas gādāt pašam. Ņemot vērā, ka jauniešiem, kuri atrodas aprūpes iestādēs trūkst ģimenes un radu loka atbalsta, cīņa ar sabiedrības stereotipiem, lai pierādītu, ka spēj kļūt par pašpārliecinātiem, neatkarīgiem, sabiedrībā iederīgiem cilvēkiem, šajā gadījumā mēdz būt īpaši sīva.

Tāpēc šīgada 3. līdz 6. jūlijā notiekošajā nometnē aicinām piedalīties jauniešus, kuri drīzumā grasās pamest aprūpes iestādes, lai apgūtu prasmes, kuras noderēs ārpus iestāžu sienām, nodibinātu kontaktus ar citiem jauniešiem līdzīgā dzīves posmā un uzzinātu atbildes uz jautājumiem, kas interesē tieši katru no jauniešiem individuāli.

 

Aktivitātēs aicināti iesaistīties Rīgas pašvaldības jaunieši, kuri uzturas vai nu Rīgas pašvaldības BJC (“Apīte”, “Ezermala”, “Pārdaugava”, “Vita”, “Ziemeļi”, “Imanta”) , vai citu pašvaldību bērnu aprūpes iestādēs (ārpus Rīgas), kā arī dzīvo audžuģimenēs vai pie aizbildņa. Dalība nometnē ir bez maksas. Iegūt vairāk informāciju par projektu, kā arī  pieteikties dalībai projektā (t.sk. nometnei) var sazinoties ar projekta “Robinsons Kruzo” projekta koordinatori Līgu Bērziņu, liga.berzina@sosbca.lv, mob tālr.26416327).

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas seminārs „Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē”

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” realizē projektu 2012.EEZ/DAP/MAC/201 “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē”. Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis ir stiprināt asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, izstrādājot nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modeli.

Projekta ietvaros īstenota jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanas iespēju izpēte un pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrāde.
2015. gada 12. novembrī no plkst.11.00 līdz plkst. 14.00 Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28 notiks seminārs, lai dalītos projekta rezultātos par jauniešu situāciju ārpusģimenes aprūpē un uzsākot patstāvīgu dzīvi, kā arī par svarīgākajiem aspektiem sociālo pakalpojumu ieviešanā un plānošanā pašvaldībās.

 

SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA

 

10.45-11.00 REĢISTRĒŠANĀS

11:00 – 11:10 Semināra atklāšana. Ilze Paleja – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore.

11:10 – 11:40 Projekta „Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” rezultāti. Linda Zīverte – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, programmu direktore.

11:40 –12:20 Jauniešu pāreja no aprūpes uz patstāvīgu dzīvi. Norvēģijas pieredze. Ann Grete Aasheim – Norvēģijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Bergenas ciemata vadītāja.

 

12:40 – 13:00 Mentoru programma jauniešiem - pieredze un perspektīva. Jana Priedniece – Mentoru programmas vadītāja.

13:00 – 13:20 Efektīvākās psiho-sociālās metodes darbam ar bērniem un jauniešiem. Projekta rezultātā gūtās atziņas. Dace Beināre - SOS BCA ģimenes modeļa aprūpes speciāliste.

13.20 – 13.40 Jauniešu drošumspējas tīkls. Ārvalstu prakse. Līga Bērziņa – eksperts jauniešu aprūpes jautājumos.

 

Interesentus lūdzam pieteikties dalībai seminārā, nosūtot dalībnieku vārdus, uzvārdus uz e-pasta adresi: gundega.klauza@riga.lv  līdz š.g. 6. novembrim.

Vienaudžu izpētes projekts

Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” 2012.gadā no septembra līdz decembrim īstenoja “Vienaudžu izpētes projektu “Patstāvīgas dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes””. Pētījumā izlases veidā tika intervēti 100 jaunieši, kuri gatavojas patstāvīgai dzīvei pēc aprūpes vai ir jau uzsākuši patstāvīgu dzīvi vecumā no 15 līdz 29 gadiem no visas Latvijas. Intervijas veica 10 jaunieši vecumā no 18 līdz 21 gadam, kuriem ir pieredze, dzīvojot dažādos ārpusģimenes aprūpes veidos (audžuģimene, SOS bērnu ciemats, institūcijas).
Viens no galvenajiem pētījuma secinājumiem, ko jaunieši norāda, ir finansiāla atbalsta trūkums, tajā pašā laikā norādot, ka arī emocionāls un morāls atbalsts viņiem ir ļoti būtisks. Lielākā daļa patstāvīgā dzīvē esošo jauniešu norāda, ka galvenā mācība dzīvē ir, ka paļauties var tikai uz sevi un neviens cits nepalīdzēs. Vienlaikus jaunieši min tādas grūtības kā mācību apvienošana ar darbu, jo nav neviena, kurš varētu atbalstīt, izņemot pašvaldību sniegto minimālo finansiālo palīdzību, kā arī atsevišķos gadījumos problēmas ar dzīvojamo platību. Viena no lielākajām problēmām, ar kuru jaunieši saskaras, ir kredīti, kurus liela daļa paņēmusi, bet nespēj atdot.

Informatīvo materiālu ir iespēja aplūkot  (pdf dokumenta formātā).