Patstāvīga dzīve
Noderīga informācija
jauniešiem pēc
alternatīvās
aprūpes

Sešus mēnešus pirms pilngadības sasniegšanas Tev ir tiesības no bāriņtiesas un arī no ārpusģimenes aprūpes iestādes, aizbildņa vai audžuģimenes saņemt rakstisku informāciju par Tev pieejamo palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, braukšanas maksas atvieglojumiem, kā arī par atbalstu izglītības iegūšanā un patstāvīgās dzīves uzsākšanā.

Atceries - Tu saņemsi lielāku atbalstu, ja turpināsi sekmīgi mācīties!

Lai atrisinātu dzīvokļa jautājumu Tev pašam/pašai būs jāveic šādi soļi (katrā pašvaldībā kārtība var būt nedaudz citāda):

1. Jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka, kurš Tev izskaidros Tavas tiesības saņemt sociālās garantijas, kā arī informēs par kārtību, kāda ir attiecīgajā pašvaldībā.

2. Atceries, ka dzīvokļa jautājumu risināšanas kārtība ir noteikta likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Šajā likumā ir noteikts, ka palīdzības saņemšanai jāreģistrējas pašvaldībā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pilngadības sasniegšanas. Tas nozīmē, ka Tev savai pašvaldībai jāuzraksta iesniegums par dzīvojamās telpas piešķiršanu. Ir iespējams, ka Tev būs jāatgriežas dzīvojamā platībā, kur dzīvoji iepriekš, bet par to Tevi informēs pašvaldības darbinieki.

3. Tu vari arī atteikties no iespējas saņemt pašvaldības dzīvokli un tādā gadījumā saņemt dzīvokļa pabalstu. Šī pabalsta apmērs katrā pašvaldībā ir atšķirīgs. Tā apmēru Tu vari noskaidrot sociālajā dienestā.

4. Ja Tev jau ir dzīvoklis, bet no saviem ienākumiem Tu nespēj to nomaksāt – Tev ir tiesības lūgt dzīvokļa pabalstu pēc Tavu ienākumu izvērtēšanas, vēršoties sociālajā dienestā. Piemēram, Rīgas pašvaldībā pirmā dzīvojamā platība, kuru jaunieši saņem īrē no pašvaldības uz vienu gadu ir daudzdzīvokļu mājā, kur palīgtelpas (virtuve, duša, tualete) ir kopējā lietošanā. Pēc tam, kad jaunieši ir iemācījušies patstāvīgi un regulāri veikt maksājumus, viņi var pretendēt uz pastāvīgu dzīvojamo platību.

5. Uzsākot patstāvīgu dzīvi, aprūpes iestādei, kurā uzaugi, jānodod Tev lietošanā personīgais apģērbs un apavi.

6. Iestādei ir jāizmaksā Tev naudas pabalsts, kura apmērs nav mazāks par divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru, kas šobrīd ir 128,06 eiro.

7. Papildus pašvaldībai jāizmaksā Tev vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kas nedrīkst būt mazāks par 249,71 eiro. Tā ir puse no summas – 499,42 eiro, kas nepieciešama, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu minimumu. Pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā. Nepieciešamo lietu saraksts ir pats minimums un sadzīvē nepieciešamas arī citas lietas bez tabulā minētajām.

Nr.

Sadzīves

priekšmetu un

mīkstā inventāra

nosaukums

Skaits
Vienas
vienības
cena, EUR
1. Gulta 1 128,06
2. Krēsls 1 14,23
3. Galds 1 78,26
4. Skapis 1 123,79
5. Katls 1 7,11
6. Panna 1 5,69
7. Plīts 1 69,72
8. Šķīvis 2 0,85
9. Bļoda 1 2,85

10.

Krūze 1 1,14
11. Karote 2 0,71
12. Dakšiņa 2 0,71
13. Nazis 2 1,42
14. Palags 2 5,69
15. Spilvendrāna 2 2,85
16. Segas pārvalks 2 11,38
17. Sega 1 12,81
18. Spilvens 1 5,69
19. Dvielis 2 2,85
Kopā: 499,42

 

9. Ja esi pilngadīgs un pēc pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpini sekmīgi mācīties, tad pašvaldība Tev izmaksās pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par 64,03 eiro.

10. Ja Tev bija piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija un, sasniedzot pilngadību, Tu turpini mācības izglītības iestādes klātienes nodaļā, tad katra mācību gada sākumā Tev Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā jāiesniedz izziņa no izglītības iestādes. Saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju varēsi līdz 24 gadu vecumam.

 

Pacenties jau savlaicīgi pirms pilngadības sasniegšanas iepazīt savu pašvaldību un izpētīt tās piedāvātās iespējas - kāda ir dzīvokļu pieejamība, kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu palīdzību. To visu Tu vari noskaidrot, zvanot uz savu pašvaldību vai apskatot pašvaldības mājas lapā esošo informāciju. Visu pašvaldību kontaktinformācija pieejama Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā http://www.lps.lv/Pasvaldibas/

 

Visas Tavas sociālās garantijas noteiktas 2005. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

 

 

 

Mājas lapa izveidota jauniešu iniciatīvas projekta "Patstāvīga dzīve" ietvaros ar ES programmas "Jaunatne darbībā" atbalstu. Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī mājas lapa  atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.