Patstāvīga dzīve
Noderīga informācija
jauniešiem pēc
alternatīvās
aprūpes


Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Cēsu iela 31- k3, Rīga
Tālrunis 29101227, Fakss 67709620
linda.ziverte@sosbca.lv
www.sosbernuciemati.lv


 

 

Informatīvo materiālu sagatavojusi Latvijas SOS
Bērnu ciematu asociācija jauniešu iniciatīvas projekta
„Patstāvīga dzīve” ietvaros. Šis projekts tiek finansēts
ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu. Projekta „Patstāvīga dzīve”
Nr.: LV -12-67-2011-R2.
Projektu īsteno jaunieši no Jelgavas un Iecavas
SOS Bērnu ciematu jauniešu mājām. Projekta mērķis ir
veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību, sadarbību un izpratni
par patstāvīgu dzīvi, izzinot savas spējas un iespējas.
2011